Accessibility Tools

ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
Maehongson Provincial Court
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาล ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนและศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย ประชาสัมพันธ์ภารกิจเจ้าพนักงานตำรวจศาล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายเอกลักษณ์ อาลักษณ์ธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและมอบพวงหรีด เพื่อร่วมแสดงความไว้อาลัยแด่ นายศิวัช ปุรณะวิทย์ ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้วายชนม์ ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตามโครงการ “ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน”
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ประกาศ / ระเบียบ / คำสั่ง

การส่งเอกสารและการประกาศนัดไต่สวนโดยวิธีการลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

การยื่น ส่งและรับคำคู่ความ และเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็คทรอนิกส์ (e-Filing)

ประกาศศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน

การปล่อยตัวชั่วคราวศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน

งานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท

การไกล่เกลี่ยคดีระหว่างพิจารณา

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องตาม ป.วิ.พ. มาตรา 20 ตรี

งานพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้เสียหายในคดีอาญา

Infographic การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา

Infogarphic การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
19 กุมภาพันธ์ 2564
135

คลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม

 

ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย

 

 


 


 

ศาลดิจิทัลคืออะไร?

 แนะนำระบบยื่นฟ้องและส่งคำคู่ความ (e-Filing)  

 

 

ประกันตัวออนไลน์ยื่นได้ 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทุกเวลา

สื่อประชาสัมพันธ์แนะนำบริการศาลสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน

image
image
image
image
image
image