ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
Maehongson Provincial Court
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่พักอาศัย ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการชั่วคราวที่ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19) ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ประกาศศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลางการเช่าที่พักอาศัยในการเดินทางไปปฎิบัติราชการชั่วคราวที่ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย งบประมาณประจำปี พ.ศ.2565
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ประกาศ / ระเบียบ / คำสั่ง

การส่งเอกสารและการประกาศนัดไต่สวนโดยวิธีการลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

การยื่น ส่งและรับคำคู่ความ และเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็คทรอนิกส์ (e-Filing)

ประกาศศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน

การปล่อยตัวชั่วคราวศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน

งานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท

การไกล่เกลี่ยคดีระหว่างพิจารณา

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องตาม ป.วิ.พ. มาตรา 20 ตรี

งานพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้เสียหายในคดีอาญา

Infographic การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา

Infogarphic การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
19 กุมภาพันธ์ 2564
51


 

ศาลดิจิทัลคืออะไร?

 แนะนำระบบยื่นฟ้องและส่งคำคู่ความ (e-Filing)  

 

 

ประกันตัวออนไลน์ยื่นได้ 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทุกเวลา

image
image
image
image
image
image