ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
Maehongson Provincial Court

image

ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ติดต่อเรา

ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย

 ที่ตั้งศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ

อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

ที่ตั้งศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย

 ถนนชัยสงคราม ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130 

 โทรศัพท์ติดต่อ ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โทรศัพท์ 053-611338

โทรสาร  053-611828

โทรศัพท์ติดต่อ ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย

โทรศัพท์  053-064428

โทรสาร  053-064434

 อีเมล์

ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
mhsc@coj.go.th

ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย
mhspc@coj.go.th