ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
Maehongson Provincial Court
ส่วนเจ้าพนักงานตำรวจ