ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
Maehongson Provincial Court
ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท